03-9643848

חדשות ומאמרים


»

שסתומי פרפר Triple Offset Zero Leakage

שסתומי פרפר Triple Offset Zero Leakage

שסתומי פרפר עם אטימה מתכתית Triple Offset Zero Leakage  .

חברת "ARI Armaturen" מגרמניה פיתחה ליין חדש של שסתומי פרפר

עם אטימה מתכתית Triple Offset Zero Leakage  .

השסתום חסין נגד אש "Fire Safe" מיציקת פלדה או יציקת נירוסטה

ללחצים של עד 40 בר וטמפרטורה מקסימלית של 400 מעלות צלסיוס

ניתן לקבל את השסתומים עם הפעלה  חשמלית , פנאומטית או הידראולית.

השסתומים מסופקים עם אוגן כפול .