03-9643848

חדשות ומאמרים


»

מכשיר לבדיקת מלכודות קיטור

מכשיר לבדיקת מלכודות קיטור

מכשיר מיוחד לבדיקת מלכודות קיטור גם באיזורים נפיצים .

חברת "ARI Armaturen" מגרמניה פיתחה מכשיר מיוחד לבדיקת מלכודות קיטור המתאים גם לבדיקה באיזורים נפיצים  .

המכשיר מאפשר ביצוע בדיקת של מלכודות באופן רציף תוך ביצוע בדיקה של תקינות המלכודות בזמן העבודה במתקן.

המכשיר בודק את הפרמטרים של רעש והן של טמפרטורה ומאפשר קבלת גרף עבודה של המלכודת ומידת תקינותה.

המידע הנאסף מהשטח מועבר בעזרת תוכנה יחודית למחשב ומאפשר הפקת דוחות ומעקב לכלל מלכודות הקיטור של הלקוח .

המכשיר הוא נייד , קל במשקלו וכן קל בתפעולו על ידי אדם בודד .