03-9643848

מוצרים

»

מלכודות קיטור ושובר ואקום


»

מלכודת טרמודינמית דגם 641

תכונות

 • מלכודת טרמודינמית לניקוז מי עיבוי.
 • מבנה קומפקטי.
 • כל החלקים עשויים מפלב”ם.
 • כל החלקים עברו טיפול פני שטח למניעת דליפות קיטור, הגנה מקורוזיה ולחסכון באנרגיה.
 • אל חוזר אינטגרלי - אין צורך בהרכבת אל חוזר נוסף בקו.
 • חלק נע אחד בלבד מוקשה לאבטחת אטימות.
 • מבנה מסיבי, אינו רגיש להלמים או קפיאה.
 • לחץ נגדי עד 80% מלחץ עבודה.
 • מסנן אינטגרלי מפלב”ם.
 • תחזוקה נוחה ללא פירוק מהקו וללא אטמים.
 • לחץ מכסימלי : 42 בר, טמפרטורה מכסימלית: 400OC. ראה תלות לחץ מכסימלי בטמפרטורת עבודה בקובץ מצורף.
 • יצרן:  ARI-GmbH, גרמניה.

אופציות

 • מכסה מבודד.
 • שסתום ניקוז.
 • חומרי מבנה שונים.
 • חיבור מאוגן ANSI,DIN.
 
שימושים

מי קונדנס

קיטור

גזים

אויר
 
קטלוג מפורט:
 
 
לחצ/י על תמונה קטנה להצגתה בתא העליון.
לחצ/י במרכז התמונה בתא העליון להגדלתה.