03-9643848
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
שסתום כדורי מתוברג ללחץ גבוה דגם MKG
כדורי
פלדה
1¼" - 4"
315
250
שסתום כדורי 3 חלקים מתוברג לקיטור דגם 710060 / 710063
כדורי
פלב"ם
פלדה
¼" - 4"
¼" - 4"
15
15
160
160
שסתום כדורי מפלב"ם חלק אחד דגם 1666
כדורי
פלב"ם
¼" - 2"
63
230
שסתום כדורי מפלב"ם 2 חלקים דגם 2777
כדורי
פלב"ם
¼" - 3"
63
230
שסתום כדורי מפלב"ם 3 חלקים דגם 3777
כדורי
פלב"ם
¼" - 4"
63
204
שסתום כדורי מאוגן PN40 מעבר מלא דגם 720008 / 720078
כדורי
פלדה
פלב"ם
1" - 8"
1" - 8"
40
40
160
160
שסתום כדורי מאוגן PN40 מעבר מלא דגם 760040/760041
כדורי
פלב"ם
פלדה
½" - 8"
½" - 8"
40
40
160
160
שסתום כדורי מאוגן ANSI150 מעבר מלא דגם 760005/762000
כדורי
פלב"ם
פלדה
½" - 8"
½" - 8"
20
20
160
160
שסתום כדורי מאוגן ANSI300 מעבר מלא דגם 761030/761031
כדורי
פלדה
פלב"ם
½" - 6"
½" - 6"
50
50
160
160
שסתום שימון - קונוס דגם 170M-171M
קונוס
ברזל
½" - 24"
16
260
שסתום קונוס אקצנטרי דגם N1601
קונוס
ברזל
2½" - 54"
12
150
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים