03-9643848
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
שסתום פריקה טעון קפיץ מתוברג דגם 437
סטנדרט
פלב"ם
⅜" - 1"
365
280
שסתום ביטחון פתיחה מלאה טעון קפיץ מתוברג דגם 459
פתיחה מלאה
פלב"ם / פלדה
פלב"ם
½"-2"
½"- 1"
250
850
400
550
שסתום ביטחון פתיחה מלאה טעון קפיץ דגם 441
פתיחה מלאה
ברזל
ספרודלית
פלדה
פלב"ם
¾" - 6"
¾"-8"
¾"- 16"
1"-6"
16
40
40
40
300
350
450
400
שסתום ביטחון לפי API 526 דגם 526
פתיחה מלאה
פלדה
פלב"ם
1" - 8"
1"-8"
413.8
413.8
538
538
שסתום ביטחון ופריקה לספיקות בינוניות דגם 433
סטנדרט
ברזל
ספרודלית
פלדה
פלב"ם
½" - 4"
½" - 4"
½" - 6"
½" - 4"
16
40
40
40
300
350
450
400
שסתום פתיחה פרופורציונלי דגם 429
פרופורציונלי
ספרודלית
פלדה
פלב"ם
½" - 4"
½" - 6"
½" - 4"
40
40
40
350
450
400
שסתום פיילוט דגם 811/821
שסתום פיילוט
פלדה / פלב"ם
1" - 8"
426
260
שומר לחץ הידראולי דגם ענבל 711S, 733S, 799S
שומר לחץ
פלדה
1½" - 12"
21
65
שסתום שומר לחץ דיפרנציאלי הידראולי דגם ענבל 711J, 733J, 799J
שומר לחץ דיפרנציאלי
פלדה
1½" - 12"
21
65
שסתום פורק לחץ הידראולי מהיר דגם ענבל 711K, 733K, 799K
פורק לחץ מהיר
פלדה
1½" - 12"
21
65
שסתומי ביטחון, שוברי וואקום, בולמי להבה ופתחי אדם
ביטחון/ואקום/כולאי להבה/ פתחי אדם
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים