03-9643848
אין עמודים קודמים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
מקטין לחץ דגם D06F
וסת לחץ
פליז
פלב"ם
½" - 2"
25
70
וסת לחץ משולב עם מסנן שטיפה עצמית דגם FK09S
וסת D06F משולב עם מסנן ניקוי עצמי
פליז/ברונזה
½" - 2"
25
70
מקטין לחץ דגם D05FS
מקטין לחץ
פליז
½" - 2"
25
70
מקטין לחץ דגם D04FS
וסת לחץ
פליז
⅜" - ¾" פנים
¾"-1"
16
70
מקטין לחץ דגם D22
וסת לחץ
פליז
¼" - 2"
40
70
שסתום מילוי למערכות סגורות דגם VF06
שסתום מילוי
פליז
½" פנים
16
70
מקטין לחתץ לגזים ונוזלים דגם ZTC-RE
מקטין לחץ
פלב"ם
½" - 6"
25
100
שומר לחץ אחורי לנוזלים וגזים דגם ZTC-RF
שומר לחץ אחורי
פלב"ם
½" - 2"
25
100
וסת לחץ מאוגן לגז טבעי / LPG דגם ST1B
וסת לחץ
אלומיניום
2½" - 4"
1
60
וסת לחץ מתוברג לגז טבעי  / LPG דגם FG1B
וסת לחץ
אלומיניום
½" - 2"
1
60
מקטין לחץ מאוגן דגם D15P / D17P
וסת לחץ
ברזל
נודולר
2" - 8"
2"-8"
40/25
25
70
70
מקטין לחץ לקיטור, גזים ונוזלים דגם D50
וסת לחץ
ברזל
ברונזה
פלב"ם
½" - 2"
½" - 2"
½" - 2"
14
21
21
204
215
215
מקטין לחץ לקיטור, גזים ונוזלים דגם PREDU 701
וסת לחץ קיטור
ברזל
נודולר
פלדה
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
16
25
40
300
350
350
מקטין לחץ לקיטור, גזים ונוזלים דגם 80
וסת לחץ קיטור
ברזל
½" - 4"
40
400
שומר לחץ אחורי לקיטור, גזים ונוזלים דגם PREDEX 705
שומר לחץ אחורי
ברזל
נודולר
פלדה
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
16
25
40
300
350
350
שסתום טרמוסטטי מאוגן דגם TEMPTROL
שסתום טרמוסטטי
ברזל
פלדה
נודולר
פלב"ם
½" - 4"
½" - 4"
½" - 4"
½" - 4"
16
16
40
40
300
300
300
300
שסתום טרמוסטטי מתוברג מברונזה דגם L1S / L1SB
שסתום טרמוסטטי
ברונזה אדומה
16
225
מערבב מים חמים / קרים טרמוסטטי דגם 1300351
שסתום ערבוב טרמוסטטי
ברונזה
¾"
10
100
אין עמודים קודמים