03-9643848
אין עמודים קודמים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
שסתום פיקוד ON-OFF פניאומטי מאוגן דגם 405DP
מעבר
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 10"
½" - 10"
½" - 10"
½" - 6"
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום פיקוד ON-OFF חשמלי מאוגן דגם   405 PREMIO
מעבר
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 10"
½" - 10"
½" - 10"
½" - 6"
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום מפוקד פניאומטי דגם 63DP
אלכסוני
ברונזה
פלב"ם
½" - 3"
½" - 2"
16
40
200
200
מפעיל פניאומטי
מפעיל
אלומניום/פלב"ם
פלב"ם
10
85
שסתום כדורי 3 חלקים מתוברג לקיטור מפלדה או פלב"ם, מופעל פניאומטית דגם 710063/710060ACT
כדורי 2 דרך קיטור
פלדה
פלב"ם
¼" - 4"
¼" - 4"
15
15
198
198
שסתום כדורי מאוגן מפלדה, מופעל פניאומטית דגם 722000ACT
כדורי 2 דרך סנדוויץ
פלדה
½" - 6"
40
160
שסתום כדורי מאוגן מפלב"ם, מופעל פניאומטית דגם 72000/721000ACT
כדורי 2 דרך סנדוויץ
פלב"ם
½" - 6"
40
160
שסתום מפוקד הידראולית דגם ענבל 833/811
הידראולי
ברזל
1½" - 4"
16
65
אין עמודים קודמים