03-9643848

מוצרים

»

שסתומי בקרה

אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
שסתום ויסות פרופורציונלי מאוגן עם מפעיל פניאומטי דגם 440DP
2 דרך פניאומטי
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 6" (10)
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום ויסות פרופורציונלי מאוגן עם מפעיל חשמלי דגם 440E
2 דרך חשמלי
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 6" (10)
½" - 6" (10)
½" - 6" (10)
½" - 6" (10)
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום 3 דרך פרופורציונלי עם מפעיל פניאומטי דגם 451DP
3 דרך פניאומטי ערבוב או חלוקה
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
½" - 4"
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום 3 דרך פרופורציונלי עם מפעיל חשמלי דגם 451E
3 דרך חשמלי ערבוב או חלוקה
ברזל
נודולר
פלדה
פלב"ם
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
½" - 6"
16
25
40
40
300
350
450
400
שסתום פרופורציונלי מתברג מפליז מופעל חשמלית דגם 487/488
2 / 3 דרך חשמלי
ברונזה
ברונזה
½" - 2"
½" - 2"
16
16
130
130
שסתום פרופורציונלי מאוגן מיציקת ברזל מופעל חשמלית דגם 485/486 DN15÷DIN100
2 / 3 דרך חשמלי
ברזל
ברזל
½" - 4"
½" - 4"
16
130
130
שסתום פרופורציונלי מאוגן מופעל חשמלית דגם DN125÷D250 485/486
3 / 2 דרך - חשמלי
ברזל
ברזל
5" - 10"
5" - 10"
16
16
130
130
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים