03-9643848
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
משחרר אויר אוטומטי ממערכות מים כולל ניתוק דגם EA122
משחרר אויר מנוזלים
פליז+פלסטיק
⅛" - ⅜"
6
110
משחרר אויר אוטומטי מנוזלים דגם AB-R / AB
משחרר אויר מנוזלים
פליז
פלב"ם
½"
½"
25
25
180
200
משחרר אויר אוטומטי מהנוזלים דגם 656
משחרר אויר מנוזלים
פלדה
פלב"ם
½" - 1"
½" - 1"
21
21
225
300
משחרר אויר וגזים מקיטור דגם 614
משחרר אויר מקיטור
פלב"ם
¼" - 1"
32
400
מפריד ומשחרר אויר אוטומטי ממערכות מים סגורותדגם AA AIR
מפריד ומשחרר אויר ממעכות סגורות
פליז
¾" - 2"
10
110
מפריד ומשחרר אויר אוטומטי ממערכות מים סגורות דגם BA/HA AIR
מפריד ומשחרר אויר ממעכות סגורות
פלדה
2" - 24"
10
110
מפריד אויר משולב עם מסנן למערכות מים סגורות דגם BC/HC
מפריד ומשחרר אויר ממעכות סגורות
פלדה
2" - 24"
10
110
מפריד נוזלים מקיטור וגזים דגם BZ CYCLONE
מפריד נוזלים מקוי גזים וקיטור
פלדה
½" - 10"
25
225
מנקז מים אוטומטי מקוי אויר וגזים דגם 636
מנקז מים מקוי גזים ואויר
פלדה חשילה
פלב"ם חשיל
½" - 1"
½" - 1"
28.3
27.6
400
300
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים