03-9643848
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים
 
חיבורים
דגם
תמונה
תאור
חומרי מבנה
הברגה
מאוגן
B.W
S.W
קוטר - אינץ'
לחץ מכסימלי בר
טמפ' מכס'
מלכודת טרמודינמית דגם 641
טרמודינמי
פלב"ם
⅜" - 1"
42
400
מלכודת טרמוסטטית מאוזנת לחץ דגם 613
טרמוסטטי
פלדה חשילה
פלב"ם חשיל
½" - 1"
½" - 1"
32
32
350
400
מלכודת טרמוסטטית מאוזנת לחץ מפלב"ם דגם 614
טרמוסטטי
פלב"ם חשיל
¼" - 1"
32
400
מלכודת מצוף עם אלמנט טרמוסטטי דגם 634
מצוף
פלדה חשילה
פלב"ם חשיל
½" - 1"
½" - 1"
28.3
27.6
400
300
מלכודת מצוף עם אלמנט טרמוסטטי דגם 635
מצוף
יציקת ברזל
יציקה נודולרית
פלדה חשילה
פלב"ם חשיל
1"
1"
1"
1"
14
14
14
14
300
350
400
300
מלכודת מצוף עם אלמנט בימטלי דגם 631
מצוף
יציקת ברזל
יציקה נודולרית
פלדה חשילה
פלב"ם חשיל
½" - 2"
½" - 2"
½" - 4"
½" - 4"
12.8
32
32
32
300
350
400
300
מלכודת בימטלית דגם 601
בימטלי
פלדה חשילה
פלדה מסוגסגת
פלב"ם חשיל
½" - 2"
½" - 1"
½" - 2"
40
630
40
450
650
400
שסתום ניקוז מי עיבוי בהפעלת ובהדממת מערכת דגם 665
בימטלי
יציקת ברזל
פלדה חשילה
½" - 1"
½" - 1"
12.8
32
300
450
מערכת להוצאת מי עיבוי דגם STEAMGARD
נחיר
יציקת פלב"ם
½" - 1"
242
448
שובר ואקום מתוברג מפלב"ם דגם 22V
שובר ואקום
יציקת פלדה
½" - 1½"
250
400
שובר ואקום מפלב"ם דגם 655
ש
יציקת פלב"ם
½"
40
400
אין עמודים קודמים
אין עמודים נוספים